Draft - 2022


# Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8
Anaheim(8)
Boston(10)
Cleveland(12)
Detroit(12)
Houston(12)
Baltimore(8)
Montreal(9)
New York(9)
Oakland(11)
SanDiego(9)
Seattle(9)
Toronto(11)

Rondes:   1-8  |  9-10

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007